Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM
di Kabupaten Alor
2014 - 2018

Tahun

Komponen IPM  IPM

Angka Harapan
Hidup (tahun)

Harapan Lama
Sekolah (tahun)
Rata-rata
lamanya

sekolah (tahun)
Pengeluaran Rill
perkapita
(ribu Rp)

2014

 59,73 11,25 7,74 6.284 58,00

2015

60,23

11,41 7,75

6.346

58,50 

2016

60,35

11,64 7,76

6.468

58,99

2017

60,47

12,08 7,77

6.553

59,61

2018

60,80

12,09 7,81

6.750

60,14Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Tingkatan
di Kabupaten Alor
Tahun 2018

Kecamatan

TK

SD

SMP

SMA

Guru

Murid

Guru

Murid

Guru

Murid

Guru

Murid

01. Pantar

15

267

77

977

63

562

35

353

02. Pantar Barat

14

173

53

671

36

256

22

383

03. Pantar Timur

22

190

120

1.407

82

646

23

250

04. Pantar Barat Laut

7

82

38

508

32

269

11

42

05. Pantar Tengah

20

212

103

1.435

71

700

18

95

06. Alor Barat Daya

59

825

202

2.121

167

1.135

102

922

07. Mataru

6

80

75

1.094

42

323

13

66

08. Alor Selatan

30

225

153

1.541

60

518

21

184

09. Alor Timur

39

178

129

1.323

57

600

23

220

10. Alor Timur Laut

41

445

118

1.283

51

508

8

39

11. Pureman

9

107

52

599

20

226

10

76

12. Teluk Mutiara

139

1.478

272

3.900

300

3.019

236

3.015

13. Kabola

60

308

103

927

47

428

49

223

14. Alor Barat Laut

50

677

265

3.062

172

1.584

41

216

15. Alor Tengah Utara

36

355

138

1.359

85

169

41

270

16. Lembur

8

112

72

596

34

198

25

150

17. Pulau Pura

9

53

73

645

28

312

813

141

Alor

564

5.789

2.043

22.949

1.347

11.453

691

6.645