Grafik Ratio Persentase Penduduk
berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

 

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2018

Kecamatan

Jmlh Penduduk

Luas Daerah (Km2)

Kepadatan Penduduk (Km2)

Pantar

9.463

119,82

79

Pantar Barat

7.238

58,71

123

Pantar Timur

11.553

141,44

82

Pantar Barat Laut

4.599

150,13

31

Pantar Tengah

10.017

306,02

33

Alor Barat Daya

23.156

447,97

52

Mataru

6.002

102,78

58

Alor Selatan

9.557

192,97

50

Alor Timur

8.073

562,76

14

Alor Timur Laut

9.250

208,49

44

Pureman

3.732

147,88

25

Teluk Mutiara

52.064

80,18

649

Kabola

7.880

73,01

108

Alor Barat Laut

20.183

107,96

187

Alor Tengah Utara

11.744

125,14

94

Lembur

4.443

75,79

59

Pulau Pura

5.426

27,83

195

Alor

204.380

2.928,88

70

Penduduk menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2018

Kecamatan

Laki

Perempuan

Jumlah

Ratio Jenis Kelamin

Pantar

4.636

4.827

9.463

96

Pantar Barat

3.520

3.718

7.238

95

Pantar Timur

5.554

5.999

11.552

92

Pantar Barat Laut

2.259

2.340

4.599

96

Pantar Tengah

4.886

5.131

10.017

95

Alor Barat Daya

11.295

11.861

23.156

95

Mataru

2.939

3.063

6.002

96

Alor Selatan

4.682

4.875

9.557

96

Alor Timur

3.989

4.084

8.072

98

Alor Timur Laut

4.615

4.635

9.250

99

Pureman

1.812

1.920

3.733

94

Teluk Mutiara

25.549

26.515

52.064

96

Kabola

3.844

4.036

7.879

95

Alor Barat Laut

9.735

10.448

20.183

93

Alor Tengah Utara

5.575

6.169

11.745

90

Lembur

2.229

2.215

4.443

101

Pulau Pura

2.575

2.851

5.427

90

Alor

99.694

104.686

204.380

95